Thorslundkagge
topp-affarside6455
Termer:
Tunnbindare - person som jobbar med att tillverka trätunnor enligt tunnbinderiteknik.
Tunnbindarmästare - enligt lag skyddad titel. För att bli tunnbindarmästare måste man erlägga ett Gesällprov med godkänt resultat, ha gått en kurs i företagsekonomi och arbetat inom yrket på heltid i 6 år.
Tunnbinderi - verkstadslokal för tunnbindare.
Binda tunnor - en tunnbindare binder tunnor.
En tunna består av stavar, bottnar och band. En tunna har alltså två bottnar. Mitt på tunnan är ett maghål för i- och urtappning av drycker. 

Mått:

  • Yta
Tunnland - 1 tunnland = 2 spannland = 8 fjärdingsland = 32 kappeland = 56 kannland
Ett tunnland motsvarade ursprungligen den areal som en tunnans utsäde räckte till. I 1630-talets lantmäteriinstruktioner fastställdes tunnlandet till 14.000 svenska kvadratalnar. En svensk aln motsvarade 0,5938 m och en tunnland motsvarade därmed ca 4.936 kvadratmeter eller nästan en halv hektar.

  • Volym
Målkärl har funnits sedan urminnes tider i form av tunnor, laggade kärl och svepta kärl. I norra Sverige mätte man i spann och i södra och västra Sverige i skäppa. I Karl IX mandat från 1605 sägs att "tunna och spann skall över allt i riket rättas efter Örebro tunna och spann. Bjude för den skull alla våra Undersåtar att de sig här efter rätte". Denna förordning sträckte sig till 1638 års riksdag, då Stockholmstunnan blev norm. 1664 fick kammarkollegium order att till alla länsstyrelser sända kubiska likaremått av koppar för tunna, spann, halvspann, fjärding och kappe. Av dessa skulle sedan göras kopior till varje stad och varje kyrksocken i landet. Det dröjde dock ända till 1733 innan målkärlen fick spridning över hela landet och man kunde förbjuda runda målkärl för torra varor, med några få undantag. (Utdrag ur " Svenska mått- ,mål- och vikthistoria")

Ett struket mått - då tunnan, kappen, kannan etc. strukits av med strykmått, Kallades också för löst mått. Detta var ett mått utan packning och skakning.
Fast mått betydde rågat mått.
(Ur "Med mått mätt")

  • Torra varor:
En tunna = 2 spann = 8 fjärding = 32 kannor = 146,6 l (strucket mått)

  • Våta varor:
Ett fat = 156 l
En tunna = 4 fjärdingar = 48 kannor = 125,6 l
En kanna = 2 stop = 2,62 l
Ett stop = 1,3 l
En kvarter = 0,32 l
En jungfru = 0,08 l

  • Engelska mått
Butt = 108 Gallon = 490 l
Puncheon = 72 Gallon = 327 l 
Hogshead = 54 Gallon = 245 l
Barrel = 36 Gallon = 164 l
Kilderkin = 18 Gallon = 82 l
Firkin = 9 Gallon = 41 l
Pin = 4,5 Gallon = 20.5 l