Thorslundkagge
Thorslundkagge

Nya hemsidan färdig

2016-06-29
Äntligen har vår nya hemsida blivit klar!
Vår förhoppning är att ni finner den mera lättillgänglig och överskådlig samt mera innehållsrik.
Vårt produktsortiment som kan beställas via vår hemsida här har nu lyfts in i en egen del med en enkel beställningsfunktion.

Vi kommer att fortsätta att uppdatera hemsidan textmässigt utifrån de kunskaper och erfarenheter vi har om tunnbinderi, tunntillverkning och lagring av drycker på ekfat.
Välkommen att skicka oss era synpunkter om vår nya hemsida!
Vi tar tacksamt emot dessa samt era förslag på ytterligare förbättringar.

Välkomna att titta runt!Tillbaka